promo1

System development

promo4

Consulting

promo2

WEB development

promo5

Android development

promo3

System maintenance

promo6

Technical support

Portfolio

You can see few part of our rich collection of projects.

portfolio

Proizvodi

PAGE OFFICE - Elektronska pisarnica za državne i lokalne uprave

POPlusPAGE OFFICE je program višestrukog spektra i usluga uz mogućnost potpune informacije o aktivnostima i statistike rada zaposlenih sa predmetima. Implementiran je modul za potpuno praćenje stanja predmeta od kreiranja do realizacije. Sadrži napredne funkcije koje omogućavaju kompletan uvid u cjelokupni rad statističkih podataka administratora i rukovodeće službe. Svako statističko istraživanje iz redovnog dijela plana je razvrstano u odgovarajuće polje i modul. Implementacija ciljeva zadanih u programu korisniku pruža kompletnu informaciju o statusu svih njegovih predmeta.

Jednostavnim klikom za uspješan i efikasan pristup programu otvaraju se razna polja uz mogućnost odabira predmeta kroz njegovu putanju i istoriju.

PAGE OFFICE vrši usluge SMS obavještavanja građana o statusu njihovih predmeta

PAGE OFFICE pruža moguĆnost ONLINE kreiranja zahtjeva za obradu predmeta

Tokom cjelokupnog procesa rada na predmetu prikazan je uvid od početka do završetka postupka uz mogućnost promjene u skladu sa potrebama organizacije.

Program sadrži dio namjenjen administratoru programa i dio za rukovodeće službe.

Grafički prikaz raspodjele predmeta po odjeljenjima u opštini.

ZAKAŽITE PREZENTACIJU NA info@in-page.net

 

PAGE DENT - Program za stomatološke ordinacije

page dentPAGE DENT u svom programu nudi kvalitetno i stalno poboljšanje i unapređenje procesa, kvalitetne usluge što direktno rezultira veće zadovoljstvo naših klijenata. Razvijen program koji olakšava i ubrzava proces, potpuno prilagođen potrebama kako za  pacijenta tako i za stomatologa. Ono što je bitno istaknuti u PAGE DENT programu su SMS obavještavanje i ONLINE rezervacije kao način komunikacije sa pacijentima.

PAGE DENT program namjenjen stomatoliškim ordinacijama uz jednostavno i funkcionalno vođenje evidencije o kartoteci pacijenata i zakazanih termina.

PAGE DENT nudi prikaz i pregled svih pacijenata kao i mogućnost izmjene radova i aktivnosti nad pacijentom.

PAGE DENT vrši usluge SMS obavještavanja uz mogućnost funkcionalnije komunikacije i obavjesti o zakazanom terminu kao i slanje poruka cijeloj grupi pacijenata ili pojedincu.

PAGE DENT pruža mogućnost ONLINE rezervacije termina.

ZAKAŽITE PREZENTACIJU NA info@in-page.net

 

PAGE RESMAN - Program za vodjenje stanja stalnih sredstava

ssResmanPAGE RESMAN je program namjenjen svim kompanijama koje imaju potrebu za vođenjem stanja stalnih sredstava. Uz jednostavnost i funkcionalnost  lako možete voditi evidenciju stalnih sredstava koja su na raspolaganju korisniku za pregled i mijenjanje po potrebi. Program  sadrzi alatke za upravljanje što omogućava lakši rad na programu.

Program automatski računa amortizaciju sredstava, tako da znatno olakšava rad sa osnovnim sredstvima. Svakog momenta možete biti svjesti vrijednosti imovine na taj dan.

Po potrebi korisnik može izvršiti pregled artikala po uslovu njihove trenutne vrijednosti i po svim vrijednostima koje artikal sadrži.

Filtriranjem liste artikala moguće je kombinovati sve opcije tako da korisnik može ciljano da kreira izvještaj za bilo koji artikal ili grupu artikala.

Automatsko vršenje otpisa za zadate kriterijume

Program sadrži mogućnost označavanja artikala kojima je trenutna cijena u zadatim procentualnim vrijednostima

ZAKAŽITE PREZENTACIJU NA info@in-page.net

 

PAGE 48 - Program za prijavu komunalnih ili drugih problema

48sati

PAGE 48 je program namjenjen svim lokalnim zajednicama, gdje je jednostavan i dostupan način građani mogu da prijave sve komunalne probleme. Prednost korišćenja je obostrana: Građani dobijaju servis sa kojim na brz način mogu da prijave problem, a lokalne zajednice dobijaju informaciju o određenim problemima na koji daju odgovor građanima.

PAGE 48 dozvoljava definisanje bilo koje tematike pored prijave komunalnih problema.

PAGE 48 pruža informaciju o tačnom mjestu problema koristeći pokazivač na mapi.

PAGE 48 pruža uslugu informasanja građanja putem SMS poruka ili email prilikom odgovora od strane lokalne uprave.

ZAKAŽITE PREZENTACIJU NA info@in-page.net

Kontakt forma

Adresa

PAGE doo
Zmaj Jovina 7
I. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
P: +387 (65) 475 209
E: info(at)in-page.net